Annebaba hastag posts

Konya ocuk Psikolo%u011Fu

ocuklar%u01n%u01z%u01n Mutlulu%u011Fu %u0130in Yapmay%u01 %u015Eu An B%u01rakman%u01z Gereken 20 %u015Eey! Daha Mutlu Bir ocuk ve Ebeveynlik %u0130in Blog Yaz%u01m%u01z%u01 Mutlaka Okuyun! www.pedago

Konya Pedagog Klini%u011Fi

%u201CBir ocu%u011Fa her iste%u011Fini verirseniz, ona can s%u01k%u01nt%u01s%u01n%u01 a%u015F%u01lam%u01%u015F olursunuz.%u201D %u0130HT%u0130YALAR, %u0130STEKLERDEN OK FARKLIDIR! www.pedagogkonya.com

Tavsiye Pedagog Konya

Dikkat Eksikli%u011Fi ve Hiperaktivite Bozuklu%u011Fu Olan ocuklar %u0130in Ev Dzeni! Dehb Sahibi ocuklar %u0130in Daha %u0130yi Bir Ya%u015Fam Ortam%u01 Yaratman%u01n Yollar%u01 Blog Yaz%u01m%u01zda!

Konya Pedagog Klini%u011Fi

%u201Cocuklar%u01n%u01z gerekte sizin de%u011Fildirler. Onlar kendilerini zleyen hayat%u01n o%u011Fullar%u01 ve k%u01zlar%u01d%u01r. Sizler arac%u01l%u01%u011F%u01yla dnyaya geldiler, Ama sizden de

Konya Pedagog

Unutmay%u01n: Bir ocuk, bykleri dinlemek konusunda asla iyi de%u011Fildir. Ancak; onlar%u01 taklit etme konusunda olduka beceriklidir! www.pedagogkonya.com