Depresyon hastag posts

depresyon

TMS (Transkranial Manyetik Stimlasyon) Tedavisi FDA onayl%u01 bir tedavi olup, psikiyatrik ve nrolojik hastal%u01klarda beyindeki sinir hcrelerine manyetik alanla uyar%u01m uygulay%u01p, aktivitesini

depresyon

TMS (Transkranial Manyetik Stimlasyon) Tedavisi FDA onayl%u01 bir tedavi olup, psikiyatrik ve nrolojik hastal%u01klarda beyindeki sinir hcrelerine manyetik alanla uyar%u01m uygulay%u01p, aktivitesini

depresyon

TMS (Transkranial Manyetik Stimlasyon) Tedavisi FDA onayl%u01 bir tedavi olup, psikiyatrik ve nrolojik hastal%u01klarda beyindeki sinir hcrelerine manyetik alanla uyar%u01m uygulay%u01p, aktivitesini

Depressive Reflection ExploreD

DepresyoN Bir ba%u015F%u01ma, aresizce bekledim sahilde yaln%u01zl%u01%u011F%u01m yans%u01d%u01 solgun glgeme. Son dakikalar%u01n%u01 ya%u015Farken hayat%u01n Bir bulut kt zerime sessizce Bak Hayat

Kad%u01n ve Depresyon

Kad%u01nlar yap%u01lar%u01 gere%u011Fi daha dayan%u01kl%u01 olsalar da duygusal anlamda has olduklar%u01 iin depresyona meyillidirler. zellikle erkekler ile k%u01yasland%u01%u011F%u01nda kad%u01nlar%u